සාමාන්‍යෙන් මට නත්තල් තෑගි නත්තල් කාඩ් ලැබෙන්නේ නෑ. ඒත් පුදුමෙකට වගේ ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ නත්තල් සීයාට මාව මතක් වෙලා, නත්තලට කලින්ම පොඩි තෑග්ගක් එක්ක කාඩ් එකක් එවලා තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ නත්තල් සීයා මට එවපු පණිවුඩේ

දයාබර ජනිත්,
මමත් බිරිඳත් මෙම වසරේ තෑගි ලැයිස්තුව පිලියෙල කරමින් සිටින අතර එහි ඔබගේ නමද ඇති බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. හිම කරත්තය රැගෙන ඔබගේ නිවස වෙතද පැමිනීමට මම නොඉවසිල්ලෙන් හිඳිමි. උත්තරධ්‍රැවයේ සිට එල්ෆ්ලා ද ඔබව මතක් කරයි. ඔවුන් ලැයිස්තු පිලියල කරමින් සහ සෙල්ලම් බඩු නිපදවීමේ යෙදෙමින් කාර්ය බහුලව පසුවෙයි. පිණි මුවන්ද සිය දිගු ගමනට ලෑස්ති වෙමින් සිටී.

මේ සමග එවා ඇති සුලු තෑග්ග පිලිගන්න. ලොකු දෙයක් නොවුනත් එය ඔබට උපකාරි වෙතැයි සිතමි.

ඔබගේ විශ්වාසි
නත්තල් සීයා